Ako si správne zriediť vypálený destilát

Ako si správne zriediť vypálený destilát
4. júla 2018 Ing. Marek Olekšák

Riedenie destilátov – ak chceme pripraviť destilát určitej stupňovitosti stojíme v praxi pred problémom aké množstvá silnejšieho a slabšieho destilátu, alebo vody treba zmiešať. Tieto výpočty treba korigovať na tzv. objemovú kontrakciu ktorá sa prejaví tým viac, čím väčší je rozdiel stupňovitostí oboch roztokov. Objemová kontrakcia udáva korekciu o koľko sa zmenší objem pri miešaní liehových roztokov, pretože 100 litrov 100 % obj. etanolu + 100 litrov vody sa nerovná 200 litrom 50 % obj. roztoku, ale iba 192,8 litrom 51,8 % obj. etanolu.

(Kontrakcia vodnoliehových roztokov je zákonitá a je dôsledkom preskupovania polohy molekúl liehu a vody). Na presný výpočet objemovej kontrakcie treba použiť príslušné tabuľky. Toto vyškolení a skúsení páleničiari spoľahlivo ovládajú a zákazníkom nastavia stupňovitosť destilátu podľa ich želania. Na riedenie má byť použitá vhodná voda (taká čo chutí !) netreba zdôrazňovať, hoci v praxi používaná destilovaná či demineralizovaná voda má výhodu v tom že netvorí v produkte vápenaté zrazeniny (ale pozor, vyvločkovaniu oleja pochádzajúceho z jadier či semien aj tak nezabráni).

Ak sa zrieďujú destiláty podľa objemu, potom záleží nielen na správnom určení objemu pri normálnej teplote (+20°C), ale tiež na presnom stanovení liehovitosti a správnom vypočítaní stupňa zriedenia podľa tabuliek a vzorcov.

A​k si chce pestovateľ vypočítať objem destilátu po zriedení bez prihliadania na objemovú kontrakciu, výpočet je jednoduchý.

Objem po zriedení  =  stupňovitosť pred zriedením x objem pred zriedením / požadovaná stupňovitosť

Riedenie destilátu s prihliadaním na objemovú kontrakciu spočíva v správnom odčítaní hodnoty s tabuľky a vynásobení pôvodným (nezriedeným) množstvom destilátu.

Príklad:

Máme 150 litrov destilátu o stupňovitosti 65 obj.% alkoholu a chceme ho zriediť vodou na 45 obj.% alkoholu.

S tabuľky odčítam príslušnú hodnotu 461 ml. To znamená, že toľko vody je potrebné doliať do 1 litra 65 obj.% alkoholu aby sme dostali výsledný alkohol o stupňovitosti 45 obj.% alkoholu.

V našom prípade máme 150 litrov destilátu, čo znamená, že je potrebné doliať 0,461 l x 150 l = 69,15 l vody.

Takto dostaneme 219,15 litrov ovocného destilátu o stupňovitosti 45 obj.% alkoholu s prihliadaním na objemovú kontrakciu.

Zavolajte nám
Vyhľadajte trasu