CENNÍK

Cena za výrobu destilátu z dodaného ovocného kvasu je stanovená vo výške 5,50 EUR za vypálenie 1 litra 50% destilátu.

Cena pozostáva z:

ceny za službu ……… 2,80 EUR

spotrebná daň………. 2,70 EUR

celkom ………………… 5,50 EUR

Cena za 1 la (liter absolutu – 100% alkoholu)= 11,00 eur

Cena za 1 l 50% domácej pálenky Vás vyjde približne 5,50€

Cena za službu zahŕňa:
– prácu obsluhy zariadenia
– spotrebovanú energiu
– likvidáciu výpalkov
– režijné náklady prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ ma právo upraviť cenu služby v prípade malých kvasov, resp. kvasov, z ktorých získate malé množstvo destilátu. O tejto zmene je prevádzkovateľ povinný Vás informovať.

Zaviedli príplatok za energie a odvoz výpalkov. Týka sa malých kvasov, z ktorých získate destilát o množstve menej ako 5 „la“ a príplatok pri veľkých kvasov, z ktorých získate destilát o množstve menej ako 10 „la“.

Poplatok stanovený prevádzkovateľ v rozmedzí 10€ – 20€.

Pestovateľ – je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi pálenice polovicu spotrebnej dane z liehu v sume 5,40 EUR za liter 100% alkoholu (2,70 EUR za liter 50% destilátu) do množstva 43,0 litrov l. a. na jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie. Nad uvedený limit zaplatí pestovateľ plnú sadzbu spotrebnej dane t. j. 10,80 EUR za liter l. a.

Cena za službu a spotrebná daň z liehu je splatná ihneď pri odbere (vyskladnení) vyrobeného destilátu v hotovosti do pokladne prevádzkovateľa.

Zavolajte nám
Vyhľadajte trasu