Destilácia

Destilácia
4. júla 2018 Ing. Marek Olekšák

Destilácia a rektifikácia – má  za cieľ získať produkt výborných senzorických vlastností. Tomu je podriadený aj spôsob pálenia. Tu nejde o výrobu čistého liehu, ale o výsledný typický destilát s charakteristickou vyváženou a harmonickou vôňou a chuťou. V našich podmienkach sa destilácia a rektifikácia  robí klasicky dvojstupňovo, alebo novšie v jednom stupni s rektifikačnou kolónkou aka je použitá v našej pálenici.

Opakovanou  destiláciou (rektifikáciou) získavame 3 frakcie: úkvap, jadro a dokvap. Jadro destilátu  sa označuje ako pravý destilát. V našom prípade, technológia umožňuje vyrobiť zodpovedajúci destilát jednou destiláciou. Nad vlastným kotlom je ešte krátka kolóna s 3. – 5. kalotovými (klobúkovými) priehradkami, na ktorých dochádza k zosilňovaniu liehových pár.

Ak vyššie zosilnenie nie je potrebné, dajú sa jednotlivé priehradky vyradiť zdvihnutím klobúčika;  liehové pary potom prechádzajú centrálnym „komínom“ priamo, bez toho, aby sa na priehradke premývali a vyvárali zhora stekajúcim kondenzátom. Nad touto časťou  je trubkový deflegmátor. Do jeho hornej časti býva zaraďovaný medený katalyzátor, ktorý odstraňuje z prechádzajúcich pár nežiaduce zložky, najmä kyanovodík (jedy) a ethylkarbamát (karcinogén), prípadne páchnuce sírne zlúčeniny.

Takýto aparát schematicky ukazuje nasledujúci obrázok.

Ing. Julius Forsthoffer, PhD,  Slovenský Rád rytierov destilátov.

http://www.slovenskyradrytierovdestilatov.sk

Zavolajte nám
Vyhľadajte trasu