NAŠE SLUŽBY

Základnou službou v našom liehovare na pestovateľské pálenie ovocia je destilácia Vašeho kvasu v objeme od 100l s možnosťou poskytnutia upravenej vody na riedenie destilátu a samotné riedenie. Pestovateľ si môže doniesť aj svoju vodu na riedenie alkoholu (napr. Lucka, Drobček). Ak máte menej kvasu (napr. 60 litrov), možnosťou je spojenie kvasov dvoch pestovateľov do jedného. Pred spojením kvasov oba kvasy zmeriame, či majú rovnakú kvalitu. Spojenie kvasu však závisí výhradne len a len na Vás.

Pestovateľ má možnosť si u nás zakúpiť sklenené fľaše (0,5  a 1,0 litra), ak nevyužije túto možnosť je potrebné aby si pestovateľ priniesol nádoby na hotový destilát.

Zapožičanie kvasných nádob, odborná pomoc pri založení a spracovaní kvasu. (Ako urobiť kvalitný kvas?)
Zvážanie kvasu externou firmou (minimálny odber 300 l poplatok 0,4€/km).

Kontrola kvality kvasu.

Poskytnutie kvasiniek a enzýmov do ovocných kvasov.

Poskytnutie etikiet a nových fliaš.

Zavolajte nám
Vyhľadajte trasu