logo
Domov

>

Cenník
Cena platná od 1.4.2023

Cena za výrobu destilátu z dodaného ovocného kvasu je stanovená vo výške 7,60 EUR za vypálenie 1 litra 50% destilátu.

Cena pozostáva z:
ceny za službu .... 4,09 EUR
spotrebná daň ..... 3,51 EUR
celkom .............7,60 EUR

Cena za 1 la (liter absolutu – 100% alkoholu)= 15,20 eur
Cena za 1 l 50% domácej pálenky Vás vyjde približne 7,60 €

Cena za službu zahŕňa:
– prácu obsluhy zariadenia
– spotrebovanú energiu
– likvidáciu výpalkov
– režijné náklady prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ ma právo upraviť cenu služby v prípade malých kvasov, resp. kvasov, z ktorých získate malé množstvo destilátu. O tejto zmene je prevádzkovateľ povinný Vás informovať.

Zaviedli sme príplatok za energie a odvoz výpalkov. Týka sa malých kvasov, z ktorých získate destilát o množstve menej ako 5 „la“ a príplatok pri veľkých kvasov, z ktorých získate destilát o množstve menej ako 10 „la“.

Poplatok stanovený prevádzkovateľ v rozmedzí 10€ – 20€.

Pestovateľ – je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi pálenice polovicu spotrebnej dane z liehu v sume 7,02 EUR za liter 100% alkoholu (3,51 EUR za liter 50% destilátu) do množstva 43,0 litrov l. a. na jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie. Nad uvedený limit zaplatí pestovateľ plnú sadzbu spotrebnej dane t. j. 14,04 EUR za liter l. a.

Cena za službu a spotrebná daň z liehu je splatná ihneď pri odbere (vyskladnení) vyrobeného destilátu v hotovosti do pokladne prevádzkovateľa.

V pálenici je možné platiť kartou.
sipka

ZAREZERVUJTE SI PÁLENIE UŽ DNES